Informatie

Lid worden?

Wil je graag lid worden van Scouting Die Robben, dan mag je eerst 3x met een opkomst meedoen om te kijken hoe leuk en uitdagend dit is. Heb je dan besloten om lid te worden dan krijg je van de leiding een aanmeldformulier en gezondheidsformulier mee, dit moet volledig ingevuld weer worden ingeleverd. Stuur snel een mailtje naar Welpen (7-11 jaar), Scouts (10-15 jaar) of Explorers (14-18 jaar) om een keer mee te kijken!  Of heb je een algemene vraag stuur een e-mail naar info@dierobben.nl 

Scouting

Scouting is de grootste jeugd en jongerenorganisatie ter wereld. Meer dan 40 miljoen scouts komen wekelijks bij elkaar in talloze clubhuizen en scoutingterreinen om het spel van het verkennen te spelen. In de vorige eeuw, zo rond 1907 schreef een Engelse generaal een boek om de Verkenners in het leger bepaalde technieken bij te brengen. Robert Baden Powell was in die tijd verwikkeld in de boeren oorlog in Afrika. Toen hij terugkeerde in het Verenigd Koninkrijk merkte hij dat zijn boek niet alleen in het leger gebruikt werd, maar ook door de Engelse jeugd. Hierop heeft hij een nieuwe versie geschreven en dit uitgeprobeerd op een speciaal kamp met een groep jongens. Het boek sloeg in als een bom. Overal ontstonden groepen kinderen die aan de hand van het boek van Baden Powell het spel van het verkennen gingen spelen. In 1910 kwam scouting ook naar Nederland.

In den beginne was het spel voornamelijk voor jongens van 12-13 jaar en ouder. Ook jongere jongens en meisjes wilden meedoen. Voor de jongere groep en later ook oudere groepen werden er nieuwe spelen ontwikkeld. Scouting was geboren! 

Scouting Die Robben

Scouting Die Robben is een vereniging, waarbij alle vrijwilligers en een afvaardiging van de ouders lid zijn van de groepsraad; hierin worden de belangrijkste besluiten genomen. Voor de dagelijkse gang van zaken is er een dagelijks bestuur. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. 

Speltakken

Binnen iedere scoutinggroep is een verdeling gemaakt naar leeftijd. Op dit moment kent onze groep 4 speltakken: Welpen, Scouts, Explorers, Stam. De Welpen is een speltak (een leeftijdsgroep heet binnen scouting een speltak) voor jongens en meisjes van 7 t/m 10 jaar, de scouts is de speltak voor kids tussen de 11 en 14 jaar, de Explorers van 14-17 jaar, de stam van 18+. Alle speltakken zijn opgebouwd volgens een thematiek en hebben een opbouwende zelfstandigheid van de jeugdleden. Bijvoorbeeld hebben de Explorers geen leiding meer maar begeleiding. 

Gebruiken en tradities

U heeft vast al eens een opening of een sluiting meegemaakt van een opkomst. Scouting heeft meer van deze gebruiken en tradities. Een daarvan is de scoutfit. De scoutfit heeft dezelfde functie als het tenue bij het voetballen: uniformiteit. Vroeger had een uniform allerlei praktische handigheidjes, nu is het meer een speelpak geworden. Na de installatie mag uw zoon/dochter de scoutfit dragen; hij/zij is dan officieel lid van de groep, Scouting Nederland en Scouting over de hele wereld geworden.

Installatie? Ja, als uw zoon/dochter een tijdje bij de scouting zit wordt hij/zij geïnstalleerd. Een feestelijke ceremonie waarbij de ouders/ verzorgers ook aanwezig zijn. Plechtig wordt beloofd dat hij/zij zijn/haar best zal doen een goede scout te zijn en zich te houden aan de Scoutingwet. Het hoort er allemaal bij. 

Overvliegen

Is uw zoon/dochter te oud voor de speltak, dan gaat hij door naar de volgende speltak. Dat doorgaan noemen we binnen scouting “overvliegen”. In de regel houden we als overgangsjaar het jaar aan waarin uw zoon/dochter 7/11/15/18 wordt; maar wij zijn vrij daar in af te wijken.

Het kan voorkomen dat een kind door zijn ontwikkeling eerder toe is aan de volgende speltak, maar het kan ook zijn dat een kind daar pas later aan toe is. Wij weten dat goed in te schatten en dat weegt voor ons dan ook zwaarder dan de absolute zwart/wit grens van de leeftijd van het kind.

Zover is het gelukkig nog niet. Uw zoon/dochter gaat een leuke tijd bij de Scouting tegemoet. Weekendjes weg, zomerkampen, knutselen, vlotvaren, vuurtje steken. Er is nog een hoop te ontdekken.

Als u na het lezen van deze gids nog vragen heeft, kunt u altijd even contact opnemen met de leiding van de speltak van uw kind. 

Praktische zaken op alfabet

Aanmelding

Na een periode van 3 weken waarbij uw zoon/dochter kan kijken of Scouting ook leuk voor hem/haar is wordt hij/zij ingeschreven via een inschrijfformulier. Via de groep vindt de aanmelding bij Scouting Nederland plaats. Vanaf het moment van inschrijving is contributie verschuldigd.

Aansprakelijkheid

De leiding, Scouting Die Robben of Scouting Nederland kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen schade ten gevolge van deelname aan scoutingactiviteiten.

De verantwoordelijkheid voor de leden begint tijdens de opkomst op het scoutingterrein. Dus niet op de parkeerplaats o.i.d. Er wordt verzocht om de kinderen bij het gebouw te brengen en op te halen.

Adres

Adres clubgebouw: Prinses Irenestraat 19b, 1771 CD Wieringerwerf.

Adreswijzigingen

Zie verhuizing.

Afmelden

Als uw zoon/dochter een keer verhinderd is, horen wij dit graag. Dit kan een week van tevoren na de opkomst, per e-mail of telefonisch.

Bagage

Deze bagagelijst is bedoeld als richtlijn voor een weekendkamp. Uiteraard spelen allerlei zaken mee zoals de weersvoorspelling en of we bijvoorbeeld in een clubgebouw of een tent zullen overnachten.

Handig om mee te nemen:

– Slaapzak

– Matje (geen luchtbed of stretcher!)

– Kussen

– Knuffel

– Zaklamp

– Pyjama

– Toiletspullen

– Ondergoed

– Sokken

– Extra schoenen of laarzen

– Broek (ook zomers een lange broek meegeven!)

– Trui

– T-shirt

– Regenkleding

– Zwemkleding

– Zakmes (scherp!) voor Scouts, Welpen mogen dit niet bij zich hebben

– Boek, strip of spelletje

– Medicijnen (inleveren bij de leiding!)


Niet handig om mee te nemen:

– Geld

– Radio’s, computerspelletjes, GSM’s en dergelijke

– Alles wat je niet nodig hebt

– Slecht humeur

In de uitnodiging/aankondiging voor het weekend kunnen we nog extra spullen aangeven. Voor het zomerkamp zullen we een aparte bagagelijst publiceren.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten worden gehouden voor de Welpen, Scouts en Explorers op vrijdagavond van 18:45 tot 20:45 uur. Als hier vanaf geweken wordt zal dit vooraf gemeld worden. We willen graag op tijd beginnen en op tijd eindigen. Zou u uw zoon/dochter op tijd kunnen brengen en ophalen bij het gebouw?

Brieven

Regelmatig geeft de leiding brieven mee naar huis. Soms vergeten kinderen deze aan hun ouders te geven. Als een brief een antwoordstrook bevat wil de leiding deze graag de volgende bijeenkomst retour ontvangen, ook al wordt er niet meegedaan aan de activiteit. Alle brieven worden ook per e-mail verspreid.

Contributie

De contributie bedraagt voor alle leden een vast bedrag per kwartaal + kamp- en activiteitsgelden, deze zijn verschillend per speltak. Afhankelijk van de ontwikkelingen c.q. kosten kan de contributie wijzigen. Het geld voor het zomerkamp zit niet bij de contributie in, deze wordt apart in rekening gebracht. De jaarlijkse contributie per speltak is als volgt: de actuele contributie is te vinden in het informatieboekje.

Met de inschrijving word je ook meteen lid van Scouting Nederland. Dit is de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland en biedt vele voordelen. Je krijgt o.a. je eigen Scoutcard, vier keer per jaar Scouting Magazine, je kunt deelnemen aan nationale en internationale Scoutingactiviteiten en je kunt met korting bestellen bij de Scoutshop.

Via Meedoen Hollands Kroon kan (indien van toepassing) een tegemoetkoming in de contributiekosten worden aangevraagd (www.meedoenhollandskroon.nl).

Dieet

Als uw zoon/dochter niet alles mag eten en/of drinken horen wij dit graag zodat we er rekening mee kunnen houden.

Geld

Uw zoon/dochter heeft tijdens opkomsten en weekendkampen geen geld nodig. Geef dit ook niet mee. Voor het zomerkamp wordt van tevoren het bedrag aan zakgeld vastgesteld.

Hulp

Een paar keer per jaar zal uw hulp gevraagd worden om te assisteren bij scoutingactiviteiten. Dit kan variëren tussen ouderhulp tijdens een opkomst, het wegbrengen of ophalen van kinderen naar activiteiten (zoals kampen) of het helpen bij klusdagen/schoonmaakdagen.

Installatie

Na enkele maanden worden nieuwe leden geïnstalleerd. Tijdens een speciale bijeenkomst krijgen nieuwe leden hun scoutfit en krijgen ze, na het afleggen van de belofte, de onderscheidingstekens opgespeld. Vooraf wordt er contact met de ouders opgenomen over de aan te schaffen spullen.

Kamp

Voor weekendkamp, zie: Weekendkamp.

Voor het zomerkamp, zie: Zomerkamp.

Klachten

Bij problemen/klachten gerelateerd aan de scouting kunt u contact opnemen met de leiding, na de opkomst of telefonisch. Indien u dit niet wilt of kunt, kunt u contact opnemen met het bestuur. Ook is er een vertrouwenspersoon aangesteld.

Kleding

Wij raden aan om geen nieuwe kleding te dragen, maar een spijkerbroek, brandwerende kleren i.v.m. kampvuren. Tijdens de activiteiten wordt scoutingkleding gedragen. Dit bestaat uit een blauwe spijkerbroek, de blouse (in de broek) en das. Zie ook: Installatie. Nieuwe leden mogen de blouse dragen, zonder onderscheidingstekens en das. Overgevlogen Welpen blijven de welpenscoutfit dragen tot de installatie, idem voor de Scouts.

Leiding

Op de contactpagina vindt u de contactgegevens van de leiding. Bij speciale gelegenheden kan het team uitgebreid worden met extra leiding.

Medicijnen

De leiding is graag op de hoogte als uw zoon/dochter medicijnen gebruikt. Zie ook: ziekten/aandoeningen.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal en dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie: secretaris@dierobben.nl door het invullen van het uitschrijfformulier. Opzeggingen na de eerste dag van het nieuwe kwartaal worden bij het volgend kwartaal uitgevoerd.

Overvliegen 

We houden rekening met het kind. Zo kan het zijn dat een welp van 10 al over gaat of pas als een welp 12 is. De overgang naar een nieuwe speltak noemen we overvliegen. Hetzelfde geldt voor het overvliegen van Scouts naar Explorers en van de Explorers naar de Stam.

Problemen/klachten

Bij problemen/klachten gerelateerd aan de scouting kunt u contact opnemen met de leiding, na de opkomst of telefonisch. Indien u dit niet wilt of kunt, kunt u contact opnemen met het bestuur. Ook is er een vertrouwenspersoon aangesteld.

Scouty/Flitz/iXiXeL

Dit zijn de jeugdbladen van Scouting Nederland. Het blad wordt na inschrijving bij Scouting Nederland rechtstreeks verstuurd naar uw huisadres.

Sociale Veiligheid 

Inleiding Sociale Veiligheid:

We vinden het binnen Scouting Die Robben belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.


Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Die Robben betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld, etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.


Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden (https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.


Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Die Robben getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.


Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.


Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.


Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:

inveiligehanden@scouting.nl 

socialeveiligheid@scouting.nl 


Teken

Deze kleine beestjes kunnen veel leed veroorzaken als ze te lang in de huid blijven zitten. Daarom controleren wij de Welpen en de Scouts dagelijks van top tot teen als we op kamp zijn in een gebied waar teken voor kunnen komen. We volgen hierbij de procedures en richtlijnen van de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten. Meer informatie staat in deze brochure.

Uniform/Scoutfit

Tijdens de activiteiten wordt scoutingkleding gedragen. Dit bestaat uit een blauwe spijkerbroek, de blouse en das. Zie ook: Installatie. Nieuwe leden mogen de blouse dragen, zonder onderscheidingstekens en das. Overgevlogen welpen blijven de welpenscoutfit dragen tot de installatie, idem voor scouts.

Verhuizing

Graag zo vroeg mogelijk doorgeven aan de leiding. Bij verhuizing naar een andere stad/streek kunnen we bemiddelen bij het vinden van een andere scoutinggroep.

Vertrouwenspersoon 

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp of de vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoon@dierobben.nl. Verdere info staat in het informatieboekje. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Verzekering

Leden van Scouting Nederland zijn verzekerd tegen ongevallen. Dit is een zogenaamde secundaire verzekering. Er moet dus eerst aanspraak gemaakt worden op de eigen verzekering. Indien deze geen dekking geeft kan de secundaire verzekering aangesproken worden. Voor kampen kunt u zelf een bagageverzekering afsluiten.

Vrijwilligers

De scouting wordt volledig ‘bemenst’ door vrijwilligers die zich een of meerdere dagdelen per week belangeloos inzetten voor de vereniging. Vrijwel alle leiding heeft diverse cursussen van Scouting Nederland gevolgd, op het gebied van EHBO, veiligheid, enzovoort.

Weekendkamp

Een aantal maal per jaar wordt er een weekendkamp georganiseerd. Hierover krijgt u apart bericht.

Zakgeld

Zie: geld.

Zakmes

Scouts mogen een (scherp!) zakmes hebben (Welpen niet!). Deze wordt voornamelijk met kampen gebruikt. Een zakmes is een stuk gereedschap en geen speelgoed. De leiding geeft regelmatig aandacht aan het gebruik van een zakmes. Het lemmet van het zakmes mag niet langer zijn dan de handpalm overdwars (ongeveer 8 cm). Bij het overtreden van de regels van het gebruik van het zakmes wordt het mes ingenomen door de leiding en na de opkomst teruggegeven aan de ouders.

Ziektes/aandoeningen

De leiding is graag op de hoogte van eventuele ziektes of aandoeningen van uw zoon/dochter. Wij kunnen hier dan rekening mee houden. Zie ook: dieet.

Zomerkamp

Eenmaal per jaar (meestal met Hemelvaart) wordt er een zomerkamp georganiseerd. Meestal kamperen we ergens in Nederland op een scoutingterrein. Hierover krijgt u apart bericht en er wordt meestal vooraf een ouderbijeenkomst georganiseerd.